Στην ΝΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. διασφαλίζουμε την ποιότητα των προϊόντων που πωλούνται μέσα από τους προϊοντικούς μας καταλόγους. Όλα τα προϊόντα μεταφέρονται με την ευθύνη του αγοραστή. Η εταιρία μας δεν αναλαμβάνει την αντικατάσταση του προϊόντος λόγω ζημίας ή καταστροφής που προκλήθηκε κατά τη μεταφορά του.

Δυνατότητα υπαναχώρησης

Βάσει της πολιτικής της εταιρίας μας, ο πελάτης τη δυνατότητα να αιτηθείτε την υπαναχώρηση (γραπτά ή τηλεφωνικά) από κάποια αγορά που πραγματοποιήσατε για την άσκηση της εμπορικής σας δραστηριότητας, εντός 10 ημερολογιακών ημερών επιστρέφοντάς μας το προϊόν που επιθυμείτε.

Η δυνατότητα υπαναχώρησης ισχύει εφόσον:

  1. Το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση
  2. Συνοδεύεται από το σχετικό Δελτίο Αποστολής
  3. Η επιστροφή γίνεται με δικό σας μέσο και κόστος είτε το επιστρέφετε εσείς, είτε το αποστέλλετε με κάποιο μεταφορέα.

Εφόσον εγκριθεί η αίτηση και η αποστολή της επιστροφής, θα σας επιστρέψουμε στο σύνολό του το τίμημα που έχετε καταβάλει για τη συγκεκριμένη αγορά με τη μορφή πιστωτικού υπολοίπου για μελλοντικές αγορές.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορείτε να το ασκήσετε εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος ώστε να θεωρηθεί εμπρόθεσμη και δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον αιτιολόγηση από εσάς.

Επιστροφές δεν γίνονται δεκτές σε εποχιακά προϊόντα (Χριστουγεννιάτικα, Πασχαλινά κλπ.)

Κατάσταση επιστρεφομένου προϊόντος

Σε περίπτωση έγκυρης και έγκαιρης αίτησης υπαναχώρησης, προϋπόθεση για την επιστροφή είναι το προϊόν να είναι στην αρχική του κατάσταση και να είναι άθικτη η συσκευασία του.
Σε περίπτωση όπου το προϊόν έχει χάσει την αξία του λόγω κακής μεταχείρισης η οποία ξεφεύγει από την απλή εξέταση της λειτουργικότητας και των χαρακτηριστικών του προϊόντος, θα πρέπει να αποκαταστήσετε με χρηματική αποζημίωση τη μείωση της αξίας του.
Σε αυτήν την περίπτωση από το ποσό που θα σας πιστωθεί, θα αφαιρεθεί η συγκεκριμένη χρηματική αποζημίωση.
Σε κάθε τέτοια περίπτωση θα ενημερωθείτε πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία πίστωσης.

Υπαιτιότητα του πωλητή

Στις περιπτώσεις στις οποίες, με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της εταιρίας μας, πωλήθηκε λανθασμένα προϊόν ή προϊόν κακής και ελαττωματικής ποιότητας (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή κ.α.) έχετε τη δυνατότητα υπαναχώρησης, επιστροφής του προϊόντος και το πρόσθετο δικαίωμα να ζητήσετε την επιδιόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος εφόσον κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επιδιόρθωση ή αντικατάσταση κάποιου προϊόντος, επιστρέφεται στο σύνολο του το τίμημα που έχετε καταβάλει για τη συγκεκριμένη αγορά με τη μορφή πιστωτικού υπολοίπου για μελλοντικές αγορές ή χρηματικά στον τραπεζικό σας λογαριασμό.

Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, συμβουλεύουμε να ελέγχετε προσεκτικά - κατά τη στιγμή της παραλαβής της παραγγελίας σας - την κατάσταση των πωληθέντων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα (π.χ. ελαττωματικό εμπόρευμα, λανθασμένο είδος κλπ).

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο πελάτης έχει την επιλογή

  1. είτε εξ αρχής να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος
  2. είτε, αφού έχει παραλάβει, να επιστρέψει το προϊόν, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία που αναγράφεται στο παραστατικό πώλησης.

Σε περίπτωση που το προϊόν δεν επιστραφεί εντός 10 ημερολογιακών ημερών, η εταιρία μας δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή ή αντικατάσταση. 

Επιστροφή "κατ εντολήν εκτυπωμένου" προϊόντος

Στην περίπτωση επιστροφής προϊόντων στα οποία έχει εφαρμοστεί κάποια εκτυπωτική εργασία με εντολή του πελάτη, τότε εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο μόνο για τα είδη και όχι για την εκτυπωτική εργασία η οποία θεωρείται παρασχεμένη.

Αναλυτικότερα, στην περίπτωση που η επιχείρηση μας εξέδωσε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών βάσει εντολής σας και στη συνέχεια αποδεδειγμένα δεν παρασχέθηκε η υπηρεσία ή μέρος αυτής, είτε για λόγους που άπτονται στην εταιρία μας, είτε για λόγους που αφορούν εσάς (όπως υπαναχώρησή σας από τη σύμβαση πριν την έναρξη παροχής της υπηρεσίας), τότε υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης πιστωτικού στοιχείου για την ακύρωση του αρχικού τιμολογίου παροχής υπηρεσίας.

Στην περίπτωση, ωστόσο, που έχει παρασχεθεί η υπηρεσία ή μέρος αυτής προς εσάς και έχει εκδοθεί τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών δεν επιτρέπεται η έκδοση πιστωτικού στοιχείου ανεξάρτητα αν εσείς είτε δεν αποδέχεστε εκ των υστέρων την υπηρεσία ή μέρος αυτής, είτε για οποιοδήποτε λόγο αρνείστε την καταβολή της σχετικής αμοιβής.

Σημείωση: Η έκδοση του αρχικού τιμολογίου δεν συναρτάται με την είσπραξη ή όχι των σχετικών αμοιβών ή την αποδοχή ή όχι από τον αντισυμβαλλόμενο της υπηρεσίας που παρασχέθηκε αλλά αρκεί και μόνο το γεγονός ότι αυτή παρασχέθηκε. 

Χρησιμοποιούμε cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης). Μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας εάν θέλετε να επιτρέπετε τα cookies ή όχι. Λάβετε υπόψιν ότι εάν τα απορρίψετε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου.